Formandens beretning for 2020

På grund af corona har vi endnu ikke kunnet afholde ordinær generalforsamling 2021, men du kan læse formandens beretning for 2020 her. Generalforsamling vil blive afholdt på et senere tidspunkt når forholdene er blevet bedre.