februar 17, 2017

Generalforsamling

Tennisklubben afholder ordinær generalforsamling mandag den 27. februar 2017 kl. 19.00

Klubhuset er lukket ned for vinteren og generalforsamlingen afholdes derfor i kantinen på Stevnshøj, Stevnshøjvej 99, 4660 Store Heddinge.

Der er flere spændende emner på dagsordenen, bl. a. trækker både Poul Henning Nielsen og René Brandt sig fra bestyrelsesarbejdet og vi skal derfor have valgt 2 nye medlemmer.

Klubben er godkendt som folkeoplysnings forening og vi modtager derfor både aktivitetsstøtte og lokaletilskud fra Stevns Kommune. Kommunen skal nu, og fremover, have indleveret det godkendte regnskab senest i marts måned. Vi skal derfor have ændret klubbens vedtægter så der står, at vi afholder generalforsamling i februar måned og samtidigt benytter vi lejligheden til bl.a. at ændre klubbens navn.

Generalforsamlingsdagsorden 2017.