april 6, 2017

Indmeldelse

  Her kan du melde dig ind i Store Heddinge Tennisklub. Udfyld formularen nedenfor og send den til os.

  Hvis I er flere på samme adresse der ønsker medlemskab, f.eks. familie- eller parmedlemsskab, skal der udfyldes en tilmelding for hver person. Skriv navne og typen af medlemskab i feltet til yderligere beskeder til klubben.

  Kontingent bedes indbetalt på klubbens konto 2340 0340108450 i Nordea eller overført via MobilePay på klubbens 5-cifrede nr 94 131.

  Husk at anføre indbetaler/indbetalere.

  Når kassereren har registreret din indbetaling modtager du en kvittering med årets kode til klubhus og baner.

  Se siden om kontingent for at se kontingentsatserne her.


  Senior
  Junior 13 - 18
  Børn under 13 år