Referat fra Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen er blevet afholdt 27. februar.
Formandens beretning og referat fra generalforsamlingen kan læses på nedenstående link.

Efter generalforsamlingen har den nye bestyrelse konstitueret sig:

Nye formand er Ieva Bell Ose og ny kasserer er Morten Østergard

Bestyrelsen vil gerne takke Kim for det store arbejde han har gjort for klubben i mange år.

Generalforsamlings referat 2024
Formandens beretning for 2023