27. maj 2018

Udfordringslisten – rangering

I tabellen ses nuværende rangering af medlemmer, som er med på udfordringslisten, samt telefonnummer for kontakt.

Alle kan tilmelde sig til udfordringslisten – ring til Morten Østergaard på 24440510. Regler ses her.

Rangering Navn/medlemsnummer Mobil nummer Seneste kamp (egne partier først)
1 Emeka Andersen / 42 (Skadet) 51213000 1/7-21 Mod Simon 6-0, 6-0, 6-0
2 Simon Christiansen / 35 23807590 1/7-21 Mod Emeka 0-6, 0-6, 0-6
3 Morten Østergaard / 37 24440510 12/7-22 Mod Gustav 8-7
4 Gustav Revsbech / 80 42271407 12/7-22 Mod Morten 7-8
5 Jesper Blådal / 72 27526117 17/5-22 Mod Gustav 6-4, 5-7, 6-7
6 Nils Poulsen / 3  60245176 27/5-18: Startkampe
7 John Hansen / 43  40181424
8  Jørn Jeppesen / 13 60465537
9 Anne-Mette Pedersen / 301 40459081
Dig?
Din makker?

Alle på listen kan udfordres, når man tilmelder sig til Udfordringslisten. Hvis første kamp tabes, starter man fra bunden af listen.