maj 4, 2017

Kontingent 2019

Kontingent for 2019 bedes indbetalt på klubbens konto 2340 0340108450 i Nordea eller overført via MobilePay på klubbens 5-cifrede nr 94 131. Husk at anføre indbetaler/indbetalere – efterfølgende sender kassereren en kvittering med årets kode til klubhus og baner.

Børn under 13 år:

50,- kr.

Unge mellem 13 og 18 år:

100,- kr.

Voksne:

600,- kr.

Ægtepar/samlever:*

900,- kr.

Familie med børn under 13:*

950,- kr.

Passivt medlemskab:

200,- kr.

*) ved samlet tilmelding.